Vinotéka Sommelier Martin
Vinotéka Sommelier Martin

Vokálno – inštrumentálne zoskupenie dvoch dám ponúkajúce hudobný zážitok na personalizované eventy, podujatia, koncerty – Múzy tvorivé. Spojila ich láska k hudbe a poslanie prostredníctvom nej rozdávať ľuďom radosť, nádej.

Michaela Paučeková – spev

Lucia Dobošová – klavír / harfa

V tento pokojný predvianočný čas v našom podaní zaznejú skladby rôznych interpretov a mix populárno- vianočných songov.

22.12.2022 – 18:00

Vstupné: 5€

Rezervácia vstupeniek na +421 903 999 329