Vinotéka Sommelier Martin
Vinotéka Sommelier Martin

Vedeli ste, že vínna réva je staršia než ľudstvo samo? Stopy po tejto plodine, ktorej vďačíme za náš obľúbený nápoj, siahajú k brehom Kaspického mora, ako aj do oblasti Severnej Ameriky, Malej Ázie či Grónska. Tieto fakty svedčia o skutočne bohatej a dávnej histórii vína. Zmienky o tomto vznešenom nápoji nájdeme už v staroveku. O pôvode vína by sme vedeli napísať celú knihu. Nateraz vám však prinášame aspoň pár zaujímavostí o tom, kedy a kde sa tento nápoj zrodil.

Starí Egypťania verili, že víno je darom boha Ozirisa, syna boha nebies a zeme, ktorý bol víťazom nad smrťou. Tento sa zrodil zo svojho popola, rovnako ako sa každý rok znovu zrodí hrozno viničového kra, hoci sa zdal byť mŕtvym. V starom Egypte boli dokonca objavené džbány z pálenej hliny, na ktorých je uvedený ročník vína, jeho kvalita a pôvod. Zmienka o najstaršej bohyni vína však pochádza zo Sumeru. Nesie meno Gestin a ľudia ju uctievali už 3000 rokov pred Kristom (Gestin = víno, vinič, hrozno).

Ako raz vtipne skonštatoval Ivan Sekáč, autor istého článku o pôvode vína, „…ľudia sa od nepamäti snažili prísť na to, ako sa opiť. Často sa im to nedarilo, v procese vynaliezania sme prišli o mnoho nadaných vizionárov, no títo obetavci aspoň vydláždili cestu iným. A tak sa stalo, že sa v dnešnom Gruzínsku vyskytli prví archeologicky vykopateľní výrobcovia vína.“ Práve na tomto území sa totiž objavili prvé hrozienka a nástroje slúžiace na výrobu vína. Postupne sa vinič rozšíril po celej oblasti Blízkeho východu.

To, čo nás však zaujíma oveľa viac, je pôvod vína na našom území. Poďme sa naň v skratke pozrieť. Archeologické nálezy dokazujú, že história viniča a vína má na Slovensku viac než tritisíc rokov dlhú tradíciu. A to rozhodne nie je málo. Tak, ako iné národy, aj my-Slováci teda pijeme tento úžasný nápoj od nepamäti. Prvé písomné zmienky o pestovaní viniča na našom území pochádzajú z nitrianskeho regiónu, konkrétne z 9. storočia.

Vpádom Tatárov v 13. storočí bola väčšia časť vinohradov na území dnešného Slovenska zničená. K ďalšiemu rozvoju vinohradníctva potom začalo dochádzať až v 15. storočí, pod rukami feudálov, ale aj ich poddaných. V tomto období tvorilo až 90% produkcie biele víno a najvýznamnejším obchodným vinárskym mestom bola Bratislava.

Za zlatú éru vinárstva na našom území možno považovať obdobie Márie Terézie a Jozefa II. Dôvod je jednoduchý – v roku 1720 bolo u nás približne 57 000 hektárov vinohradov, čiže takmer dvojnásobok dnešného stavu. A to už určite nie je zanedbateľná rozloha, čo poviete? Menej pozitívnym faktom je, že začiatkom 20. storočia celú Európu, vrátane Slovenska, postihla ničivá fyloxéra a hubové choroby, kvôli ktorým výrazne utrpeli takmer všetky vinohrady. Ale aby sme náš krátky výlet za históriou vína neukončili takto pesimisticky, pripomeňme, že dnešní slovenskí vinári zbierajú medaily a ocenenia za kvalitu nášho vína ako na bežiacom páse, a to po celej Európe. Máme byť veru na čo hrdí. Tak teda, na vaše, milí priatelia! 🙂