Vinotéka Sommelier Martin
Vinotéka Sommelier Martin

Prvá akcia v novom roku patrila tradične úspešnej Ferrate u Sommeliera.
V nedeľu 20.1.2019 o 18:00 sme strávili príjemný večer pod taktovkou
Fera a Feďa Výrostkovcov.

Michal Gazdík – divadelný, filmový a dabingový herec
,,s vihodňarskim temperamentom“ od roku 1973 člen SKD Martin,
rodák z obce Jabloň osada Čingi Lingi
nám spríjemnil svojim rozprávaním, ale aj spevom celý večer.

Podujatie podporil Žilinský samosprávny kraj a mesto Martin